Oppika on verkkopalvelu oppilaiden tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien valmiuksien selvittämiseen. Se on otettu käyttöön syksyllä 2016.

Palvelu sisältää neljä erillistä kyselyä: 

 • 2.lk, 5.lk., 8. lk ja lukion 1.lk. Kyselyitä  voi hyödyntää muillakin luokka-asteilla. 
 • Kysymykset on laadittu uuden opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. 
 • Ne on jaoteltu seitsemään eri kategoriaan: 
  • Käytännön taidot
  • Oma tuottaminen
  • Tiedonhallinta, tutkiva ja luova työskentely
  • Vastuullinen ja turvallinen toiminta
  • Vuorovaikutus ja verkostoituminen
  • Asenne
  • Tausta ja toimintaympäristö.

Kyselyyn vastattuaan oppilaat näkevät omat tuloksensa ja opettaja oman luokkansa tulokset. 

 • Tuloksia on tarkoitus hyödyntää opetuksen suunnittelussa.

Kirjautuneella opettajalla on käytössään myös esim. tuntisuunnitelma ja opettajan oppaat.  

Koulun rehtori saa myös raportin koko koulunsa tuloksista kirjautuessaan palveluun rehtorina. Vastauksia verrataan kyseisen luokka-asteen muiden vastaajien vastauksiin. Yksittäisen oppilaan vastaukset eivät kuitenkaan näy opettajalle tai rehtorille, eikä oppilaista kerätä palveluun yksilöiviä tietoja.


Palvelu otetaan käyttöön ensin kuntatasolla:

Sivistystoimenjohtaja tai vastaava viranhaltija rekisteröityy palveluun ja hyväksyy (tai hyväksyttää kunnassaan) kyselyn teettämisen oppilailla ja tutkimusluvan. Tämän jälkeen opettajat voivat rekisteröityä ja luoda oppilailleen kyselyitä. 

Tarkempi ohje kirjautumiseen


Opettaja ja rehtori rekisteröityvät palveluun työsähköpostiosoitteellaan ja valitsemallaan salasanalla. 

Ohje opettajalle ja rehtorille

Yhteystiedot:


Erika Tanhua-Piiroinen
tutkija, Tampereen yliopisto
erika.tanhua-piiroinen(a)tuni.fi
040 190 9657