Oppika on verkkopalvelu oppilaiden tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien valmiuksien selvittämiseen. Se on otettu käyttöön syksyllä 2016.

Palvelu sisältää kyselyitä, joilla kartoitetaan oppilaiden osaamista ja teknologian käyttötapoja. Kyselyt on suunniteltu perusopetuksen 2., 5. ja 8. luokan oppilaille sekä lukiolaisille, mutta niitä voi toki halutessaan hyödyntää muillakin luokka-asteilla. Kysymykset on laadittu uuden opetussuunnitelman perusteiden pohjalta ja ne on jaoteltu seitsemään eri kategoriaan: käytännön taidot; oma tuottaminen; tiedonhallinta, tutkiva ja luova työskentely; vastuullinen ja turvallinen toiminta; vuorovaikutus ja verkostoituminen; asenne; tausta ja toimintaympäristö.


Kyselyn täyttämisen jälkeen oppilaat saavat heti palautteen omista vastauksistaan ja palveluun kirjautunut opettaja luokkansa vastauksista. Kirjautuessaan palveluun rehtorina koulun rehtori saa myös raportin koko koulunsa tuloksista. Vastauksia verrataan kyseisen luokka-asteen muiden vastaajien vastauksiin. Yksittäisen oppilaan vastaukset eivät kuitenkaan näy opettajalle tai rehtorille, eikä oppilaista kerätä palveluun yksilöiviä tietoja.Palvelun käyttöönottaminen tapahtuu ensin kuntatasolla:

1. Sivistystoimenjohtaja tai vastaava viranhaltija rekisteröityy palveluun ja hyväksyy (tai hyväksyttää kunnassaan) kyselyn teettämisen oppilailla ja tutkimusluvan. Tämän jälkeen opettajat voivat rekisteröityä ja luoda oppilailleen kyselyitä. Alla tarkempi ohje kirjautumiseen:

Ohje sivistystoimenjohtajalle2. Opettaja saa kyselyt käyttöönsä rekisteröitymällä palveluun omalla työsähköpostiosoitteellaan ja valitsemallaan salasanalla. Lisätietoja ja -materiaalia löytyy sivun yläreunan linkistä Lisätietoa ja tarkemmat ohjeet kyselyiden tekemiseen ja käyttöön saa kirjautumalla palveluun rekisteröinnin jälkeen. Alla tarkempi ohje kirjautumiseen:

Ohje opettajalle ja rehtorilleYhteystiedot:

Liisa Mustila
suunnittelija, Tampereen kaupunki
liisa.mustila(a)tampere.fi
040 668 2275
Erika Tanhua-Piiroinen
tutkija, Tampereen yliopisto
erika.tanhua-piiroinen(a)uta.fi
040 190 9657